Gymnastiekvereniging Hou-Vast is er alles aan gelegen om de persoonlijke levenssfeer van al haar leden te waarborgen. Om deze reden werkt het bestuur aan een protocol omtrent het werken met jeugdige leden.

Dit zal o.a. inhouden dat alle leiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal moeten kunnen overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor onze vereniging betekent dit de omgang met jeugdige leden.

Mocht je desondanks vragen hebben van vertrouwelijke aard, dan kun je daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van de vereniging via voorzitter@hou-vast.com.