Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter Thijs Verheij (voorzitter@hou-vast.com)
Secretaris (ook ledenadministratie) Liesbeth Verheij (info@hou-vast.com)
Penningmeester Tonja van der Blij (tonjavdblij.houvast@ziggo.nl)
Technisch kader Natascha Redegeld
Algemeen bestuurslid <Vacant>
 

Het bestuur van links naar rechts:

Tonja van der Blij
Liesbeth Verheij
Thijs Verheij
Natascha Redegeld