Peuter / kleutergym

Peuter / kleuter gym

Peuter en kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van jonge kinderen.

Tijdens de lessen doen peuters en kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij bewegen centraal staat; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, dansen etc. Zowel met groot als klein materiaal leren de kinderen hun evenwicht bewaren, krijgen ze inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen, het versterkt het zelfvertrouwen en stimuleert om samen te spelen (elkaar helpen, op je beurt wachten etc.). Deze lessen zijn in principe voor kinderen van 3 tot 5 jaar.