De contributie is een kwartaalbedrag gebaseerd op het lidmaatschap gedurende één jaar, dat voor u  en voor ons gemak in vieren is gesplitst. De verschuldigde contributie wordt in de eerste maand van een nieuwe kwartaal per automatische incasso geïncasseerd. Indien u de betaling anders wilt laten verlopen kunt u daarvoor contact opnemen met de penningmeester.

Contributie per 1 oktober 2018 (per kwartaal via automatische incasso)


Ouder Kind gym (60min)                                                                                                                € 45,00


Peuter / Kleuter gym (60 min)                                                                                                      € 35,00


Turnen kinderen 3 t/m 11 jaar (60 min)                                                                                        € 36,00

(in het jaar dat uw kind 12 jaar wordt, gaat u per 1 januari over
naar de contributie “Turnen kinderen 12 t/m 16 jaar”)


Turnen kinderen 12+ (60 min)                                                                                                         € 38,00


Turnen kinderen 12+ (90 min)                                                                                                        € 54,00


Turnen Springuur 11+ (60 min)                                                                                                       € 38,00


Selectie Woensdag “Het Baken” (120 min)                                                                                    € 80,00


Training 6+ / Wedstrijdgroep (60 min)                                                                                           € 38,00


Freerunnen / Mini Freerunnen (60 min)                                                                                         € 47,00


Sportfit (60 min)                                                                                                                             € 45,00


Jumping Fitness (60 min)                                                                                                              € 48,00


65+ bij Sportfit en Jumping Fitness                                                                                               € 38,00


Rustend lid                                                                                                                                     € 15,00


 

Inschrijfgeld
Wij berekenen voor het inschrijven 10 euro inschrijfgeld.

Automatische incasso
Hou-Vast int de contributie bij u d.m.v. automatische incasso.  Deze wijze van betalen heeft een aantal voordelen. Het inschrijfgeld en de contributie voor het eerste kwartaal dat u lid bent van Hou-Vast wordt meegenomen bij de eerst volgende incasso. Indien u geen automatische incasso wil en wel lid wil worden kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Opzeggen
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail. Opzegging dient minimaal voor het begin van een nieuw kalenderkwartaal bij Hou-Vast binnen te zijn. Indien te laat wordt opgezegd geschiedt de uitschrijving per volgend kalenderkwartaal.  U bent voor dat kalenderkwartaal nog wel de contributie verschuldigd.